top of page

'Ik ondersteun graag in je zoektocht, ontdekking en ontwikkeling'

Anchor 1

VERBINDEN VAN EMOTIE DENKEN EN DOEN

Voor wie?

Ik ben er voor iedereen die wil werken aan het verbeteren van zijn of haar situatie, meer regie wil hebben, meer bewust wil zijn van zijn lichaam, balans wil ervaren en vitaliteit wil bevorderen. Dit bied ik aan door een (diepgaand) proces waarbij je aan de kern van je vraag werkt voor langdurig resultaat.

 

Haptonomie is voor iedereen. Ongeacht leerniveau, psychische belasting, ernst van de klachten. Ons contact zet jouw ontwikkeling vanzelf in gang.

Tijdens mijn stage als haptotherapeut bij een zorginstelling in de Gehandicaptenzorg, heb ik ervaring opgedaan in het behandelen van mensen met een verstandelijke beperking, gedragsproblemen en EMB. Hierbij ligt de focus op het ontdekken van de mogelijkheden in het affectief contact met anderen, (het maken van) een persoonlijkheidsbeschrijving en in het adviseren van (dagelijks) aanbod voor deze cliënten, aan hun naasten en begeleiders.

 

Het behandeltraject is zo kort mogelijk en zo lang als nodig.

Kinderen en jongeren

Volwassenen 

Teamontwikkeling

Kinderen en jongeren 

Wij kunnen samenwerken in jouw vragen rondom identiteit, in emotioneel, sociaal en/of mentaal welzijn. Vragen rondom gedrag(problemen), zingeving en hoe hiermee om te gaan als opvoeder. Hierbij werk ik samen met opvoeders en kind, in systeemgerichte benadering. Gedragsverandering kan voornamelijk tot stand komen door dit proces samen aan te gaan. Mijn aanbod wordt afgestemd op jou, je leeftijd, jouw ontwikkelwens, jouw leefomgeving en wat jij op dat moment nodig hebt.

 

Volwassenen

In je leven kom je situaties tegen waar je vaak zelf uitkomt, soms met hulp van mensen om je heen. Wanneer je echter een situatie niet met je naasten wilt delen of ervaart dat je professionele ondersteuning wenst, dan kun je met mij een traject aangaan.

Teamontwikkeling 

In een team professionals kan aan de hand van haptonomische begeleiding gewerkt worden aan inzicht in individuele talenten en de toepasbaarheid van deze talenten in het team. Tevens kan haptonomische begeleiding ondersteunend zijn aan de teamontwikkeling voor het versterken van het teamgevoel en samenwerken. Wanneer je ‘uit je hoofd en in verbinding’ wilt komen met elkaar, kun je een afspraak met mij maken voor een maatwerktraject.

Door mijn opleidingen, werkervaringen en trainingen ben ik in staat om kinderen/ jongeren/ (jong)volwassenen en ouderen te ondersteunen in hun zoektocht in hun ontwikkelvraag, met of zonder psychische belasting en/of cognitieve beperking.  Het bieden van behandeling binnen zorginstellingen waarbij het aansluiten bij verschillende cognitieve en/of psychische belasting gevraagd wordt, behoort tot mijn mogelijkheden

Kinderen en Jongeren Linda Looman Praktijk voor Haptonomie
Voor wie? Haptonomie
Kinderen
Ouderbegeleidig
Volwassenen
Teamontwikkeling
bottom of page