top of page

Praktijkinformatie

PRAKTIJKINFORMATIE

Tarief en afzegging

Vrijblijvende kennismaking               20-30 minuten         Gratis

Individuele behandeling                    45-60 minuten        € 80,00

Teamontwikkeling                               In overleg op maat

Een behandeling is uitsluitend op afspraak.

Indien je een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, vraag ik je om dit zo snel mogelijk door te geven. In de tijd die dan vrijkomt kan ik een andere cliënt ontvangen. Als de afmelding in minder dan 24 uur voor de afspraak gebeurt, wordt de afspraak geheel in rekening gebracht.

Voor behandeling/ begeleiding, training of coaching aan medewerkers en/of cliënten, in een instelling of docenten en/of studenten op scholen, wordt op maat een aanbod opgesteld na een kennismakingsgesprek. Behandeling op basis van PGB in overleg.

Inschrijvingen

 

Beroepsregistratie

Ik ben als GZ-Haptotherapeut aangesloten bij de beroepsvereniging VVH (Vereniging van Haptotherapeuten) met registratienummer A856. Haptonomie valt onder complementaire zorg. Je hebt geen verwijzing nodig en de meeste zorgverzekeraars vergoeden, geheel of gedeeltelijk de sessies haptotherapie vanuit de aanvullende verzekering. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar wordt aangegeven wat het vergoede bedrag per jaar is. Voor een volledig overzicht zie: Verzekeraars - Vereniging van Haptotherapeuten VVH (haptotherapeuten-vvh.nl).

Tevens kun je contact opnemen met je eigen zorgverzekeraar.  

 

Daarnaast ben ik ook geregistreerd bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) met registratienummer 100002185.

Tevens ben ik aangesloten en volg ik scholingen bij BPSW.

 

Door mijn registraties bij het VVH (Haptotherpeuten) en SKJ jeugdzorg bied ik mijn professionaliteit de ruimte en als stevig fundament bij jou aan.

Praktijk Linda Looman Haptotherapeut Doetinchem
TARIEVEN
Logo VVH Linda Looman
Geregistreerd Haptotherapeut Linda Looman
SKJ kwaliteitsregister jeugd Linda Looman
BPSW logo Linda Looman

Informatie

Deze pagina biedt informatie over de wet- en regelgeving voor jou als klant en mij als professional.

 

Toegankelijkheid

Haptotherapie is direct toegankelijk, zonder verwijzing van een (huis)arts of specialist. Ik ben lid van de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH) onder het nummer A856 en sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Betaling

Na elke sessie ontvang je een factuur per e-mail.  Deze kun je betalen via een overschrijving binnen een betalingstermijn van 14 dagen.  Indien je zorgverzekeraar een vergoedingsregeling heeft in het aanvullende pakket, kun je de factuur doorsturen en wordt het deel waar je recht op hebt aan jou terugbetaald.

 

Vergoeding.

Ik sta ingeschreven bij de beroepsvereniging VVH. 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte in het aanvullende verzekeringspakket. In de polisvoorwaarden wordt aangegeven wat het vergoede bedrag per jaar is. Voor een volledig overzicht zie: vergoedingenlijst VVH. Vergoeding haptotherapie - Vereniging van Haptotherapeuten VVH (haptotherapeuten-vvh.nl)

 

Uw privacy.

Ik houd me aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees hier de privacyverklaring van Linda Looman, praktijk voor haptonomie conform de wet AVG.

Kwaliteitswaarborg

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van geregistreerde GZ-Haptotherapeuten in Nederland. De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Daarom heeft de VVH het Register van GZ-Haptotherapeuten ingesteld om de kwaliteit van haptotherapie, uitgeoefend door de bij haar aangesloten leden, te garanderen.

 

Voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten geldt een vooropleiding van minimaal HBO-opleiding, de opleiding tot Haptotherapeut en verder nog verplichtingen ten aanzien van tuchtrecht, beroepsaansprakelijkheid, praktijkinrichting en verplichte individuele en collectieve nascholing. Gedrags- en ethische regels zijn vastgelegd in de beroepscode GZ-haptotherapeut. Verder zijn het domein van de haptotherapie en de beroepscompetenties van de GZ-Haptotherapeut omschreven in respectievelijk de Domeinbeschrijving Haptotherapie en het Beroepscompetentieprofiel GZ-Haptotherapeut Microsoft Word - Beroepscode GZ-Haptotherapeut (V2019).doc (haptotherapeuten-vvh.nl).

Klachtenregeling

Mocht de haptotherapie niet naar tevredenheid zijn verlopen voor je, dan is het altijd mogelijk een gesprek met mij aan te vragen. Ik luister serieus naar je verhaal. Indien dat eveneens niet een bevredigend verloop heeft kunt je een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging om te zien of dat je verder helpt. In geval dat dit ook niet de uitkomst brengt die je had verwacht, kun je overwegen een klacht indienen bij de vereniging. Wilt je hier meer van weten? Ga dan naar de klachtenregeling Klachtenregeling - Vereniging van Haptotherapeuten VVH (haptotherapeuten-vvh.nl).

 

Meldcode

Bij het vermoeden van huiselijk geweld heb ik als zorgverlener een meldplicht volgens de meldcode huiselijk geweld. Protocol meldcode. Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling | Huiselijk geweld | Rijksoverheid.nl. Indien dit aan de orde is, worden de stappen van de meldcode altijd eerst bij u aangegeven.

 

Evaluatie

Na afloop van een traject vind ik het fijn als je een evaluatieformulier invult, waarbij je verslag doet van in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald en je wat zegt over mijn begeleiding daarin. Het document is binnenkort hier te downloaden wordt als vertrouwelijk behandeld.

KWALITEIT
bottom of page